Podržani tipovi papira i kapacitet fioke

Podržani tipovi papira i kapacitet fiokeLežište 1
Vrsta medija
Težina
Kapacitet1
Orijentacija papira
Svakodnevno:

Obični

Lak

Čvrst

Reciklirani
60 do 90 g/m2 (16 do 24 lb)
Do 50 listova
Strana na kojoj se štampa okrenuta nagore, sa gornjom ivicom u dnu fioke
Prezentacija:

Mat papir, srednje težak do težak

Sjajan papir, srednje težak do težak
Do 176 g/m2 (47 lb)2
Visina naslaganog papira do 5 mm (0,2 inča)
Strana na kojoj se štampa okrenuta nagore, sa gornjom ivicom u dnu fioke
Brošura:

Mat papir, srednje težak do težak

Sjajan papir, srednje težak do težak
Do 176 g/m2 (47 lb)2
Visina naslaganog papira do 5 mm (0,2 inča)
Strana na kojoj se štampa okrenuta nagore, sa gornjom ivicom u dnu fioke
Foto/korica

Mat papir za korice

Sjajan papir za korice

Mat foto-papir

Sjajan foto-papir

Karton
Do 176 g/m2 (47 lb)2
Visina naslaganog papira do 5 mm (0,2 inča)
Strana na kojoj se štampa okrenuta nagore, sa gornjom ivicom u dnu fioke
Ostalo:

Folija za laser u boji

Nalepnice

Memorandum, koverta

Teška koverta

Unapred odštampani

Bušeni

Obojen

Hrapav

Čvrst
Do 50 listova ili 10 koverti
Strana na kojoj treba štampati okrenuta nagore, sa gornjom ivicom prema zadnjem delu ležišta ili krajem sa markicom prema zadnjem delu ležišta

1 Kapacitet se može razlikovati u zavisnosti od težine i debljine medija i uslova u okruženju.

2 Ovaj uređaj podržava do 220 g/m2 (59 lb) za sjajan papir i sjajan foto-papir.


Ležište 2 i Ležište 3.
Vrsta medija
Težina
Kapacitet1
Orijentacija papira
Svakodnevno:

Obični

Lak

Bond (Čvrst)

Reciklirani
60 do 90 g/m2 (16 do 24 lb)
Do 250 listova
Strana na kojoj se štampa okrenuta nagore, sa gornjom ivicom u dnu fioke
Prezentacija:

Mat papir, srednje težak do težak

Sjajan papir, srednje težak do težak
Do 176 g/m2 (47 lb)2
Visina naslaganog papira do 12,5 mm (0,5 inča)
Strana na kojoj se štampa okrenuta nagore, sa gornjom ivicom u dnu fioke
Brošura:

Mat papir, srednje težak do težak

Sjajan papir, srednje težak do težak
Do 176 g/m2 (47 lb)2
Visina naslaganog papira do 12,5 mm (0,5 inča)
Strana na kojoj se štampa okrenuta nagore, sa gornjom ivicom u dnu fioke
Foto/korica

Mat papir za korice

Sjajan papir za korice

Mat foto-papir

Sjajan foto-papir

Karton
Do 176 g/m2 (47 lb)2
Visina naslaganog papira do 12,5 mm (0,5 inča)
Strana na kojoj se štampa okrenuta nagore, sa gornjom ivicom u dnu fioke
Ostalo:

Folija za laser u boji

Nalepnice

Memorandum, koverta

Teška koverta

Unapred odštampani

Bušeni

Colored (Obojen)

Rough (Hrapav)

Čvrst
Do 50 listova ili 10 koverti
Strana na kojoj treba štampati okrenuta nagore, sa gornjom ivicom prema zadnjem delu ležišta ili krajem sa markicom prema zadnjem delu ležišta

1 Kapacitet se može razlikovati u zavisnosti od težine i debljine medija i uslova u okruženju.

2 Ovaj uređaj podržava do 220 g/m2 (59 lb) za sjajan papir i sjajan foto-papir.

HP Color Laserjet CP2020 Podržani tipovi papira i kapacitet fioke