Korišćenje papira i medija za štampanje

Korišćenje papira i medija za štampanje


Ovaj proizvod podržava različite vrste papira i drugih medija za štampanje u skladu sa smernicama u ovom uputstvu za upotrebu. Papir ili mediji za štampanje koji nisu u skladu sa smernicama mogu izazvati sledeće probleme:


Loš kvalitet štampanja

Često zaglavljivanje

Prerano habanje proizvoda koje zahteva popravku

Za najbolje rezultate, koristite samo papir kompanije HP i medije za štampanje namenjene za laserske štampače ili višekratnu upotrebu. Nemojte da koristite papir ili medije namenjene za inkjet štampače. Kompanija Hewlett-Packard ne preporučuje upotrebu medija drugih proizvođača jer ne može da kontroliše njihov kvalitet.

Moguće je da papir ispuni sve smernice u ovom uputstvu za upotrebu, a da ipak ne budete zadovoljni rezultatima. To može biti rezultat neispravnog rukovanja, neprihvatljive temperature i/ili nivoa vlažnosti ili drugih promenljivih uslova nad kojima kompanija Hewlett-Packard nema nikakvu kontrolu.

HP Color Laserjet CP2020 caution Korišćenje papira i medija za štampanje OPREZ:

Upotreba papira ili medija za štampanje koji ne ispunjavaju specifikacije kompanije Hewlett-Packard može izazvati probleme sa proizvodom koji zahtevaju popravku. Tu popravku ne pokriva garancija ili sporazum o servisiranju kompanije Hewlett-Packard.

HP Color Laserjet CP2020 Korišćenje papira i medija za štampanje