Prikaz sa prednje i bočne strane

Prikaz sa prednje i bočne strane


HP Color Laserjet CP2020 owl wa front Prikaz sa prednje i bočne strane

1
Izlazna korpa (u koju staje 125 listova standardnog papira)
2
Produžetak za format papira legal
3
Prednja vratanca (omogućavaju pristup kasetama s tonerom)
4
Ležište 1 (višenamensko ležište)
5
Ležište 2 (u koje staje 250 listova standardnog papira i koje omogućava pristup zaglavljenom papiru)
6
Opcionalno ležište 3 (u koje staje 250 listova standardnog papira)
7
Prekidač za napajanje
8
Kontrolna tabla
9
Vratanca za DIMM module (za dodavanje memorije)
HP Color Laserjet CP2020 Prikaz sa prednje i bočne strane