Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Macintosh

Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem MacintoshMenjanje postavki svih zadataka za štampanje do zatvaranja programa
Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje
Menjanje postavki konfiguracije uređaja
1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Promenite željene postavke u raznim menijima.
1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Promenite željene postavke u raznim menijima.
3.
U meniju Presets (Unapred podešene vrednosti) kliknite na stavku Save as (Sačuvaj kao) i unesite naziv za unapred podešenu vrednost.
Ove postavke se čuvaju u meniju Presets (Početne postavke). Da biste koristili nove postavke, potrebno je da izaberete sačuvanu opciju za početnu postavku svaki put kada otvorite program i štampate.
Mac OS X V10.2.8
1.
U programu Finder u meniju Go (Idi na), kliknite na stavku Applications (Aplikacije).
2.
Otvorite fasciklu Utilities (Uslužni programi), a zatim fasciklu Print Center (Centar za štampanje).
3.
Kliknite na redosled štampanja.
4.
U meniju Printers (Štampači) kliknite na stavku Configure (Podesi).
5.
Kliknite na meni Installable Options (Instalacione opcije).
HP Color Laserjet CP2020 note Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Macintosh NAPOMENA:

Konfiguracione postavke možda neće biti dostupne u režimu Classic (Klasično).

Mac OS X V10.3 ili Mac OS X V10.4
1.
U meniju Apple kliknite na dugme System Preferences (Sistemski izbori), a zatim kliknite na stavku Print & Fax (Štampač i faks).
2.
Kliknite na stavku Printer Setup (Podešavanje štampača).
3.
Kliknite na meni Installable Options (Instalacione opcije).
Mac OS X V10.5
1.
U meniju Apple kliknite na dugme System Preferences (Sistemski izbori), a zatim kliknite na stavku Print & Fax (Štampač i faks).
2.
Kliknite na stavku Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal).
3.
Kliknite na meni Driver (Upravljački program).
4.
Izaberite upravljački program sa liste, zatim podesite instalirane opcije.
HP Color Laserjet CP2020 Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Macintosh