Pregled ugrađenog Web servera pomoću računara Macintosh

Pregled ugrađenog Web servera pomoću računara Macintosh


HP ugrađenom Web serveru (EWS) možete pristupiti tako što ćete kliknuti na dugme Utility (Pomoćni program) prilikom pregledanja redosleda štampanja. Pokrenuće se Web pregledač, kao što je Safari, koji će korisniku omogućiti da pristupi ugrađenom Web serveru. Ugrađenom Web serveru može se direktno pristupiti unošenjem mrežne IP adrese i DNS imena štampača u Web pregledač.

Softver HP USB EWS Gateway, koji se automatski instalira, takođe omogućava Web pregledaču da pristupi uređaju ako je uređaj priključen USB kablom. Pri korišćenju USB veze, kliknite na dugme Utility (Pomoćni program) da biste pristupili ugrađenom Web serveru preko Web pregledača.

Ugrađeni Web server možete koristiti za obavljanje sledećih zadataka:


Pregled stanja uređaja i menjanje postavki uređaja.

Pregled i menjanje mrežnih postavki uređaja.

Štampanje stranice sa informacijama o uređaju.

Pregled evidencije događaja na uređaju.
HP Color Laserjet CP2020 Pregled ugrađenog Web servera pomoću računara Macintosh