Podržani upravljački programi štampača za operativni sistem Macintosh

Podržani upravljački programi štampača za operativni sistem Macintosh


HP program za instalacju obezbeđuje PostScript® Printer Description (PPD) datoteke i Printer Dialog Extensions (PDEs) za korišćenje na Macintosh računarima.

PPD datoteke, u kombinaciji sa Apple PostScript upravljačkim programima za štampač, obezbeđuju pristup funkcijama uređaja. Koristite Apple PostScript upravljački program koji dolazi sa računarom.

HP Color Laserjet CP2020 Podržani upravljački programi štampača za operativni sistem Macintosh