Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za Macintosh

Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za Macintosh


Možete da odštampate više od jedne stranice na jednom listu papira. Ova funkcija pruža ekonomičan način za štampanje stranica sa radnim verzijama.

HP Color Laserjet CP2020 1 2 4up Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za Macintosh

1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Izaberite upravljački program.
3.
Otvorite meni Layout (Raspored).
4.
Pored stavke Pages per Sheet (Stranica na listu) izaberite broj stranica koji želite da odštampate na svakom listu (1, 2, 4, 6, 9 ili 16).
5.
Pored stavke Layout Direction (Smer raspoređivanja) izaberite raspored i položaj stranica na listu.
6.
Pored stavke Borders (Ivice) izaberite tip ivice koja treba da se štampa oko svake stranice na listu.
HP Color Laserjet CP2020 Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za Macintosh