Štampanje naslovne stranice

Štampanje naslovne stranice


Možete odvojeno da odštampate naslovnu stranicu za dokument koja sadrži poruku (kao što je „Poverljivo“).

1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Izaberite upravljački program.
3.
Otvorite meni Cover Page (Naslovna stranica), zatim izaberite da li želite da se naslovna stranica štampa Before Document (Pre dokumenta) ili After Document (Posle dokumenta).
4.
U meniju Cover Page Type (Tip naslovne stranice) izaberite poruku koju želite da odštampate na naslovnoj stranici.
HP Color Laserjet CP2020 note Štampanje naslovne stranice NAPOMENA:

Da biste odštampali praznu naslovnu stranicu, izaberite stavku Standard (Standardno) kao vrednost stavke Cover Page Type (Tip naslovne stranice).

HP Color Laserjet CP2020 Štampanje naslovne stranice