Promena veličine dokumenta ili štampanje na prilagođenoj veličini papira

Promena veličine dokumenta ili štampanje na prilagođenoj veličini papira


Možete da promenite razmeru dokumenta da stane na različitu veličinu papira.

1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Otvorite meni Paper Handling (Rukovanje papirom).
3.
U polju Destination Paper Size (Veličina papira na odredištu) izaberite stavku Scale to fit paper size (Promeni razmeru dokumenta da stane na veličinu papira), a zatim izaberite veličinu iz padajuće liste.
4.
Ako želite da koristite samo papir koji je manji od dokumenta, izaberite stavku Scale down only (Samo smanji razmeru dokumenta).
HP Color Laserjet CP2020 Promena veličine dokumenta ili štampanje na prilagođenoj veličini papira