Postavljanje opcija za boju

Postavljanje opcija za boju


Koristite iskačući meni Color Options (Opcije za boju) da kontrolišete kako se boje tumače i štampaju iz softvera.

1.
Kliknite na Show Advanced Options (Prikaži napredne opcije).
2.
Prilagodite individualne postavke za tekst, grafiku i fotografije.
HP Color Laserjet CP2020 Postavljanje opcija za boju