Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh

Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh


Koristite unapred podešene postavke za štampanje da biste sačuvali trenutne postavke upravljačkog programa štampača za ponovnu upotrebu.

Kreiranje unapred podešenih postavki za štampanje
1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Izaberite upravljački program.
3.
Izaberite postavke za štampanje.
4.
U okviru Presets (Unapred podešene postavke) kliknite na stavku Save As… (Sačuvaj kao…) i unesite naziv za unapred podešenu postavku.
5.
Kliknite na dugme OK.
Korišćenje unapred podešenih postavki za štampanje
1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Izaberite upravljački program.
3.
U okviru Presets (Unapred podešene postavke), izaberite željenu postavku za štampanje.
HP Color Laserjet CP2020 note Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh NAPOMENA:

Da biste koristili podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača, izaberite opciju Standard (Standardno).

HP Color Laserjet CP2020 Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh