Korišćenje vodenih žigova

Korišćenje vodenih žigova


Vodeni žig je obaveštenje, kao što je „Poverljivo“, koje se štampa u pozadini svake stranice dokumenta.

1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Otvorite meni Watermarks (Vodeni žigovi).
3.
Pored stavke Mode (Režim), izaberite tip vodenog žiga koji želite da koristite. Izaberite stavku Watermark (Vodeni žig) da biste odštampali poluprovidnu poruku. Izaberite stavku Overlay (Prekrivka) da odštampate poruku koja nije transparentna.
4.
Pored stavke Pages (Stranice) izaberite da li da se vodeni žig štampa na svim stranicama ili samo na prvoj.
5.
Pored stavke Text (Tekst) izaberite jednu od standardnih poruka ili izaberite stavku Custom (Prilagođeno) i unesite novu poruku u polje.
6.
Izaberite opcije za preostale postavke.
HP Color Laserjet CP2020 Korišćenje vodenih žigova