Korišćenje menija Services (Usluge)

Korišćenje menija Services (Usluge)


Ako je proizvod povezan na mrežu, koristite karticu Services (Usluge) da dobijete informacije o proizvodu i statusu potrošnog materijala.

1.
U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Otvorite meni Services (Usluge).
HP Color Laserjet CP2020 Korišćenje menija Services (Usluge)