Vodič kroz kontrolnu tablu

Vodič kroz kontrolnu tablu


Na kontrolnoj tabli proizvoda nalaze se sledeće stavke.

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Vodič kroz kontrolnu tablu

1
Displej kontrolne table: Displej obezbeđuje informacije o proizvodu. Upotrebite menije na displeju da biste uspostavili postavke proizvoda.
2
Dugme Strelica unazad (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Vodič kroz kontrolnu tablu): Upotrebite ovo dugme za sledeće radnje:

Izađite iz menija kontrolne table.

Vratite se na prethodni meni u listi podmenija.

Vratite se na prethodnu stavku menija u listi podmenija (bez čuvanja promena stavke menija).
3
Dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Vodič kroz kontrolnu tablu): Upotrebite ovo dugme da biste se kretali kroz menije ili smanjili vrednost koja se pojavljuje na displeju.
4
Dugme OK: Pritisnite dugme OK za sledeće radnje:

Otvorite menije kontrolne table.

Otvorite meni prikazan na displeju kontrolne table.

Izaberite stavku menija.

Obrišite neke greške.

Započnite štampanje, reagujući na pitanje na kontrolnoj tabli (na primer, kad se poruka [OK] to print (Za štampanje pritisnite [OK]) pojavi na displeju kontrolne table).
5
Dugme Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Vodič kroz kontrolnu tablu): Upotrebite ovo dugme da biste se kretali kroz menije ili povećali vrednost koja se pojavljuje na displeju.
6
Dugme Otkaži zadatak (X): Pritisnite ovo dugme da biste otkazali štampanje kad treperi svetlo upozorenja ili da biste izašli iz menija kontrolne table.
7
Svetlo Pripravnost (zeleno): Svetlo Pripravnost se pali kad je proizvod spreman za štampanje. Ono treperi kad proizvod prima podatke za štampanje.
8
Svetlo Upozorenje (žuto): Svetlo Upozorenje treperi kad proizvod zahteva korisnikovu pažnju.
HP Color Laserjet CP2020 Vodič kroz kontrolnu tablu