Meni Service (Servisiranje)

Meni Service (Servisiranje)


Pomoću ovog menija možete vratiti podrazumevane postavke, očistiti uređaj i aktivirati posebne režime koji utiču na kvalitet štampe.


Stavka menija
Stavka podmenija
Opis
Cleaning mode (Režim čišćenja)
 
Koristite ovu opciju da biste očistili uređaj ako se na odštampanom materijalu pojavljuju kapljice tonera ili neke druge mrlje. Proces čišćenja uklanja čestice prašine i višak tonera sa putanje papira.
Kada izaberete ovu stavku, uređaj traži da umetnete običan papir u ležište 1, a zatim da pritisnete dugme OK da bi proces čišćenja otpočeo. Sačekajte da se proces završi. Bacite odštampanu stranicu.
PowerSave
 
Podešava koliko će dugo uređaj biti u stanju mirovanja pre nego što uđe u režim PowerSave. Uređaj automatski izlazi iz PowerSave režima kada mu pošaljete zadatak za štampanje ili pritisnete neko dugme na kontrolnoj tabli.
Podrazumevana postavka je 15 minutes (15 minuta).
USB speed (USB brzina)
High (Velika)
Full (Puna)
Postavlja USB brzinu na High (Velika) ili Full (Puna). Da bi uređaj zaista radio velikom brzinom, velika brzina mora biti omogućena, a uređaj povezan na EHCI host kontroler koji takođe radi velikom brzinom. Ova stavka menija ne odražava trenutnu brzinu rada uređaja.
Podrazumevana postavka je High (Velika).
Less paper curl (Manje uvijanja papira)
Off (Isključeno)
On (Uključeno)
Ako su odštampane stranice stalno uvijene, koristite ovu opciju da aktivirate režim koji smanjuje uvijanje.
Podrazumevana postavka je Off (Isključeno).
Archive print (Arhivsko štampanje)
Off (Isključeno)
On (Uključeno)
Ako štampate stranice koje će se duži vremenski period čuvati, koristite ovu opciju da aktivirate režim koji smanjuje razmazivanje tonera i skupljanje prašine.
Podrazumevana postavka je Off (Isključeno).
Vraćanje fabričkih vrednosti
Yes (Da)
No (Ne)
Vraća sve korisnički definisane postavke na fabričke vrednosti.
HP Color Laserjet CP2020 Meni Service (Servisiranje)