Meni Reports (Izveštaji)

Meni Reports (Izveštaji)


Upotrebite meni Reports (Izveštaji) da biste odštampali izveštaje sa informacijama o proizvodu.


Stavka menija
Opis
Demo page (Demo stranica)
Štampanje stranice u boji koja pokazuje kvalitet štampe.
Menu structure (Struktura menija)
Štampanje mape za raspored menija kontrolne table.
Config report (Izveštaj o konfiguraciji)
Štampanje liste sa svim postavkama uređaja. Sadrži informacije o mrežnom okruženju ako je uređaj povezan na mrežu.
Supplies status (Status potrošnog materijala)
Štampanje stanja svakog kertridža za štampanje, uključujući sledeće informacije:

Približni broj preostalih stranica

Približni preostali vek kertridža za svaku boju izražen u procentima

Broj dela

Broj odštampanih stranica
Network report (Izveštaj o mreži)
Štampanje liste sa svim mrežnim postavkama uređaja
Usage page (Stranica o korišćenju)
Štampa stranicu u kojoj su navedene PCL stranice, PCL 6 stranice, stranice sa HP postscript emulacijom nivoa 3, stranice koje su se zaglavile ili koje su pogrešno izabrane u proizvodu, monohromne (crno-bele) ili stranice u boji; i obezbeđuje izveštaj o broju stranica
PCL font list (Lista PCL fontova)
Štampanje liste svih instaliranih PCL fontova.
PS font list (Lista PS fontova)
Štampanje liste svih instaliranih PostScript (PS) fontova
PCL6 font list (Lista PCL6 fontova)
Štampanje liste svih instaliranih PCL6 fontova
Color usage log (Evidencija o potrošnji boje)
Štampanje izveštaja koji za svaki zadatak za štampanje prikazuje korisničko ime, ime aplikacije i informacije o potrošnji boje
Service page (Stranica za servisiranje)
Štampanje izveštaja za servisiranje
Diagnostics page (Dijagnostička stranica)
Štampanje stranica za kalibraciju i dijagnostiku boje
HP Color Laserjet CP2020 Meni Reports (Izveštaji)