Meni Network config. (Konfigurisanje mreže)

Meni Network config. (Konfigurisanje mreže)


Upotrebite ovaj meni za izbor postavki za rad u mrežnom okruženju.


Stavka menija
Stavka podmenija
Opis
TCP/IP config (Podešavanje TCP/IP protokola)
Automatic (Automatski)
Manual (Ručno)
Izaberite opciju Automatic (Automatski) za automatsko podešavanje svih TCP/IP postavki.
Manual (Ručno) zahteva ručno podešavanje IP adrese, podešavanje podmrežne maske i podrazumevanog mrežnog prolaza.
Podrazumevana postavka je Automatic (Automatski).
Auto crossover (Automatsko ukrštanje)
On (Uključeno)
Off (Isključeno)
Ova opcija se koristi pri direktnom povezivanju uređaja na računar pomoću Ethernet kabla (možda ćete morati da izaberete opciju On (Uključeno) ili Off (Isključeno) zavisno od računara koji koristite).
Podrazumevana postavka je On (Uključeno).
Network services (Mrežne usluge)
IPv4
IPv6
DHCPv6
Ovu opciju koristi administrator mreže za ograničavanje mrežnih usluga koje su dostupne na uređaju.
On (Uključeno)
Off (Isključeno)
Podrazumevana postavka za sve stavke je On (Uključeno).
Show IP address (Prikaži IP adresu)
No (Ne)
Yes (Da)
No (Ne): IP adresa uređaja se neće prikazivati na displeju kontrolne table.
Yes (Da): IP adresa uređaja će se pojaviti na displeju kontrolne table, smenjujući se sa informacijama o potrošnom materijalu. IP adresa se neće prikazivati ukoliko postoji neka greška.
Podrazumevana postavka je No (Ne).
Link speed (Brzina veze)
Automatic (Automatski) (podrazumevano)
10T Full
10T Half
100TX Full
100TX Half
Ako je potrebno, brzinu veze podesite ručno.
Kada se postavi brzina veze uređaj se automatski ponovo pokreće.
Vraćanje fabričkih vrednosti
 
Pritisnite OK da biste vratili postavke konfiguracije mreže na podrazumevane vrednosti.
HP Color Laserjet CP2020 Meni Network config. (Konfigurisanje mreže)