Korišćenje menija

Korišćenje menija


1.
Pritisnite dugme OK da biste otvorili menije.
2.
Pritisnite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Korišćenje menija) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Korišćenje menija) da biste se kretali kroz stavke na listi.
3.
Pritisnite dugme OK za izbor odgovarajuće opcije. Pored izabrane stavke pojavljuje se zvezdica (*).
4.
Pritisnite dugme Strelica unazad (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Korišćenje menija) da biste se vratili nazad kroz podmenije.
5.
Pritisnite dugme X da izađete iz menije bez čuvanja izmena.

Sledeći odeljci opisuju opcije koje su dostupne u glavnim menijima:


Meni Reports (Izveštaji)

Meni System setup (Podešavanje sistema)

Meni Network config. (Konfigurisanje mreže)

Meni Service (Servisiranje)
HP Color Laserjet CP2020 Korišćenje menija