Informacije o zaštitnom znaku i autorskim pravima

Informacije o zaštitnom znaku i autorskim pravima


Autorska prava i licenca

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Nije dozvoljeno umnožavanje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja, osim u okvirima zakona o autorskim pravima.

Informacije koje se navode u ovom dokumentu mogu se menjati bez obaveštenja.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge navode se u izričitim garancijama koje idu uz proizvode i usluge. Ništa od onoga što je ovde navedeno ne sme se smatrati kao davanje dodatne garancije. HP ne odgovara za tehničke odn. uređivačke greške ili propuste koje sadrži ovaj dokument.

Edition 2, 09/2008

Broj dela: CB493-90938

Žigovi

Adobe®, Acrobat® i PostScript® predstavljaju žigove kompanije Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® i logotip ENERGY STAR® predstavljaju žigove registovane u SAD od strane United States Environmental Protection Agency.

Corel® je žig ili registrovani žig kompanije Corel Corporation ili Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® i Windows®XP registrovani su u SAD i predstavljaju žigove kompanije Microsoft Corporation.

Windows Vista™ predstavlja registrovani žig ili žig kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

HP Color Laserjet CP2020 Informacije o zaštitnom znaku i autorskim pravima