Pojedinačno vraćanje

Pojedinačno vraćanje


1.
Upakujte kasetu s tonerom za HP LaserJet u njenu originalnu kesu i kutiju.
2.
Zalepite nalepnicu za isporuku na prednju stranu kutije.
HP Color Laserjet CP2020 Pojedinačno vraćanje