Upotreba papira

Upotreba papira


Ručna dupleks funkcija (dvostrano štampanje) i mogućnost N-up štampanja (štampanje više stranica na jednoj stranici), koje ovaj proizvod poseduje, mogu da smanje utrošak papira, a samim tim i potrošnju prirodnih resursa.

HP Color Laserjet CP2020 Upotreba papira