Potrošni materijal za HP LaserJet

Potrošni materijal za HP LaserJet


HP LaserJet kertridže za štampanje koji su došli do kraja procenjenog životnog veka možete lako vratiti i reciklirati—i to besplatno—pomoću programa HP Planet Partners. Višejezične informacije o programu i uputstva dobijaju se uz svako novo pakovanje HP LaserJet kertridža za štampanje i potrošnog materijala. Ako vraćate više kertridža odjednom, dodatno ćete pomoći u smanjivanju negativnog uticaja na životnu sredinu.

HP je posvećen proizvodnji inventivnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga koje ne zagađuju životnu sredinu, od projektovanja i proizvodnje proizvoda do procesa distribucije, korišćenja i recikliranja. Kada učestvujete u programu HP Planet Partners, garantujemo da će kasete s tonerom štampača HP LaserJet koje vratite biti pravilno reciklirane i obrađene u cilju proizvodnje plastike i metala za nove proizvode i uklanjanja miliona tona otpada sa deponija. S obzirom da se kaseta s tonerom reciklira i upotrebljava u novim materijalima, neće vam biti vraćena. Hvala što brinete o životnoj sredini!

HP Color Laserjet CP2020 note Potrošni materijal za HP LaserJet NAPOMENA:

Povratnu nalepnicu koristite samo za vraćanje praznih, originalnih kaseta s tonerom za HP LaserJet. Molimo vas da ne koristite ovu nalepnicu za kasete s tonerom za HP inkjet, za kasete s tonerom drugih proizvođača, dopunjene ili prerađene kasete ili povraćaje u okviru garancije. Za informacije o recikliranju kaseta s tonerom za HP inkjet idite na http://www.hp.com/recycle.

HP Color Laserjet CP2020 Potrošni materijal za HP LaserJet