Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet – MSDS)

Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet – MSDS)


Liste bezbednosnih podataka o materijalima (MSDS) za potrošni materijal koji sadrži hemijske supstance (npr. toner) mogu se naći na Web lokaciji kompanije HP na www.hp.com/go/msds ili na www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Color Laserjet CP2020 Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet – MSDS)