Deklaracija o usklađenosti

Deklaracija o usklađenosti


prema standardu ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1; DoC#: BOISB-0701–00–rel. 1.0
Ime proizvođača:
Hewlett-Packard Company
Adresa proizvođača:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
izjavljuje da je proizvod
Ime proizvoda:
HP Color LaserJet CP2020 Series
Kontrolni model:2)
BOISB-0701-00
Uključujući: CB500A— opcionalno ležište (250 listova)
Opcije proizvoda:
Sve
Kasete s tonerom:
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
u skladu sa sledećim specifikacijama proizvoda:
BEZBEDNOST:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klasa 1 Laser/LED proizvod) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – klasa B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-2:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC naslov 47 CFR, deo 15 klasa B / ICES-003, izdanje 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Dodatne informacije:
Navedeni proizvod je u skladu sa zahtevima EMC direktive 2004/108/EEC i direktive o niskom naponu 2006/95/EC, te u skladu s tim nosi oznaku CE HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Deklaracija o usklađenosti.
Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 pravilnika FCC. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.
1) Proizvod je testiran sa tipičnom konfiguracijom sa personalnim računarskim sistemima Hewlett-Packard.
2) Iz kontrolnih razloga, ovim proizvodima dodeljeni su Kontrolni brojevi modela. Ovaj broj ne bi trebalo mešati sa imenom proizvoda ili brojem (brojevima) proizvoda.
Boise, Idaho 83713, USA
Decembar, 2007.
Samo za teme o propisima:
Kontakt u Evropi
Lokalna kancelarija kompanije Hewlett-Packard za prodaju i servis ili Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany, (FAX+49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Kontakt u SAD
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Telefon: 208-396-6000)

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Deklaracija o usklađenosti