Ponovno pakovanje proizvoda

Ponovno pakovanje proizvoda


Ako je potrebno proizvod premestiti ili poslati na drugu lokaciju, pratite navedenu proceduru za ponovno pakovanje.

HP Color Laserjet CP2020 caution Ponovno pakovanje proizvoda OPREZ:

Oštećenja pri isporuci kao posledica neodgovarajućeg pakovanja predstavljaju odgovornost kupca. Tokom prevoženja proizvod mora da ostane u uspravnom položaju.

Ponovno pakovanje proizvoda
HP Color Laserjet CP2020 caution Ponovno pakovanje proizvoda OPREZ:

Izuzetno je važno da se pre slanja proizvoda izvade kertridži za štampanje. Kertridži za štampanje koji ostanu u proizvodu tokom slanja će iscureti i potpuno zamazati uređaj tonerom.

Da biste sprečili oštećenja kertridža za štampanje, nemojte da dodirujete valjke za uvlačenje i čuvajte ih u originalnom pakovanju ili tako da ne budu izloženi svetlu.

1.
Sva četiri kertridža za štampanje uklonite i zasebno pošaljite.
2.
Koristite originalnu kutiju i pakovanje u kome ste dobili proizvod, ako je to moguće. Ako ste već bacili pakovanje štampača, kontaktirajte lokalnu poštansku službu za informacije o ponovnom pakovanju štampača. HP preporučuje da se oprema koja se šalje osigura.
HP Color Laserjet CP2020 Ponovno pakovanje proizvoda