Korisnička podrška

Korisnička podrška


Dobijte podršku preko telefona besplatno u toku garantnog perioda za vašu zemlju/region
Prethodno pripremite ime proizvoda, serijski broj, datum kupovine i opis problema.
Brojevi telefona po zemljama/regionima nalaze se na letku koji ste dobili u kutiji uređaja, kao i na adresi www.hp.com/support/.
Dobijte 24-časovnu podršku preko Interneta
www.hp.com/support/ljcp2020series
Dobijte podršku za proizvode koji se koriste sa Macintosh računarom
www.hp.com/go/macosx
Preuzmite softverske alatke, upravljačke programe i informacije u elektronskom obliku
www.hp.com/go/ljcp2020series_software
Poručite potrošni materijal i papir
www.hp.com/go/suresupply
Poručite originalni HP delove ili dodatnu opremu
www.hp.com/buy/parts
Poručite dodatne HP usluge ili ugovore o održavanju
www.hp.com/go/carepack
HP Color Laserjet CP2020 Korisnička podrška