Štampanje u sivim tonovima

Štampanje u sivim tonovima


Izaberite opciju Print in Grayscale (Štampanje u sivim tonovima) u upravljačkom programu štampača za štampanje dokumenta u boji u crno-beloj varijanti. Ova opcija je korisna za štampanje dokumenata u boji koji će se fotokopirati ili slati faksom.

Kada se izabere opcija Print in Grayscale (Štampanje u sivim tonovima), proizvod radi u monohromatskom režimu što smanjuje trošenje kertridža u boji.

HP Color Laserjet CP2020 Štampanje u sivim tonovima