Ručne opcije za boje

Ručne opcije za boje


Koristite ručne opcije za boju da biste podesili opcije Neutral Grays (Neutralne sive), Halftone (Poluton) i Edge Control (Kontrola ivice) za tekst, grafiku i fotografije.


Ručne opcije za boje
Opis postavki
Opcije postavki
Halftone (Poluton)
Opcije Halftone (Poluton) utiču na izlaznu rezoluciju boje i jasnost.

Opcija Smooth (Glatko) omogućava bolje rezultate za velika, dobro ispunjena polja za štampanje i izoštrava fotografiju izglađivanjem gradacije boja. Ovu opciju izaberite kada su najviši prioritet ravnomerna i glatka polja sa bojama.

Opcija Detail (Detalji) korisna je za tekst i grafiku koja zahteva oštru razliku između linija ili boja, ili slika koje sadrže neke obrasce ili veliku količinu detalja. Ovu opciju izaberite kad su najviši prioritet oštre ivice i detalji.
Neutral Grays (Neutralne sive)
Podešavanje Neutral Grays (Neutralne sive) određuje način kreiranja sivih boja koje se koriste za tekst, grafiku i fotografije.

Opcija Black Only (Samo crna) generiše neutralne boje (sive i crnu) upotrebom samo crnog tonera. Ovo garantuje neutralne boje bez odliva. Ova postavka najviše odgovara dokumentima i folijama u sivim tonovima.

Opcija 4-Color (4 boje) generiše neutralne boje (sive i crnu) kombinovanjem sva četiri tonera u boji. Ovaj metod proizvodi glatke gradijente i prelaze između boja, a daje i najtamniju crnu boju.
Kontrola ivice
Podešavanje Edge Control (Kontrola ivice) određuje kako će se štampati ivice. Kontrola ivice ima dve komponente: adaptivno polutoniranje i preklapanje. Adaptivno polutoniranje povećava oštrinu ivica. Preklapanje smanjuje efekat nepoklapanja ravni boja tako što neznatno preklapa ivice susednih objekata.

Opcija Maximum (Maksimalno) predstavlja najagresivniju postavku preklapanja. Uključeno je adaptivno polutoniranje.

Opcija Normal (Normalno) podešava srednji nivo preklapanja. Uključeno je adaptivno polutoniranje.

Opcija Light (Blago) podešava najmanju količinu preklapanja, Adaptivno polutoniranje je uključeno.

Opcija Off (Isključeno) isključuje preklapanje i adaptivno polutoniranje.
HP Color Laserjet CP2020 Ručne opcije za boje