Ručno podešavanje boja

Ručno podešavanje boja


Opciju za podešavanje boje Manual (Ručno) koristite za podešavanje tretmana neutralno sive boje, polutonova i izoštravanje ivica za tekstove, grafiku i fotografije. Za pristupanje ručnim opcijama za boje, na kartici Color (Boja), izaberite opciju Manual (Ručno), a zatim izaberite Settings (Podešavanja).

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Ručno podešavanje boja