Color themes (Teme boja)

Color themes (Teme boja)


Koristite teme boja za podešavanje opcija za RGB Color (RGB boje) za čitavu stranicu.


Opis postavki
Opcije postavki
RGB Color (RGB boja)

Default (sRGB) (Podrazumevano (sRGB)) nalaže štampaču da RGB standard prepoznaje kao sRGB. sRGB je prihvaćeni standard kompanije Microsoft i World Wide Web konzorcijuma (http://www.w3.org).

Vivid (Žive boje) nalaže štampaču da pojača zasićenost srednjih tonova. Objekti sa manje boja tako dobijaju izraženije boje. Ovo podešavanje preporučuje se za štampanje poslovne grafike.

Photo (Fotografija) prepoznaje RGB boju kao da je štampana u vidu fotografije u maloj digitalnoj laboratoriji. Dobijaju se dublje, zasićenije boje koje se razlikuju od onih odštampanih u režimu Default (sRGB) (Podrazumevano (sRGB)). Ovo podešavanje koristite za štampanje fotografija.

Photo (AdobeRGB 1998) (Fotografija (AdobeRGB 1998)) koristi se za digitalne fotografije koje koriste AdobeRGB prostor boja, a ne sRGB. Kada štampate iz profesionalnog softvera koji koristi AdobeRGB, potrebno je isključiti upravljanje bojom u programu i dozvoliti proizvodu da upravlja prostorom boja.

None (Nijedna) podešava štampač da podatke u RGB standardu štampa u neobrađenom režimu uređaja. Da bi se fotografije pravilno odštampale kada je ova opcija izabrana, bojom morate upravljati iz programa u kojem radite ili iz operativnog sistema.
HP Color Laserjet CP2020 Color themes (Teme boja)