Automatski

Automatski


Postavljanjem opcija za boje na Automatic (Automatski) obično se dobija najbolji mogući kvalitet štampe dokumenata u boji. Opcija podešavanja boje Automatic (Automatski) poboljšava tretman neutralno sive boje, polutonove i izoštrava ivice svakog elementa u dokumentu. Više informacija potražite u opciji Pomoć na mreži za upravljački program štampača.

HP Color Laserjet CP2020 note Automatski NAPOMENA:

Automatic (Automatski) je podrazumevana postavka i preporučuje se za štampanje svih dokumenata u boji.

HP Color Laserjet CP2020 Automatski