Poklapanje boja pomoću palete boja Microsoft Office Basic Colors (osnovne boje sistema Microsoft Office)

Poklapanje boja pomoću palete boja Microsoft Office Basic Colors (osnovne boje sistema Microsoft Office)


Za štampanje palete boja Microsoft Office Basic Colors možete da koristite HP ToolboxFX . Ovu paletu koristite za odabir željene boje dokumenta za štampanje. Ona prikazuje stvarne boje koje štampate kad izaberete osnovne boje u programu Microsoft Office.

1.
U HP ToolboxFX, izaberite fasciklu Pomoć.
2.
U odeljku Alatke za štampanje u boji, izaberite Štampanje osnovnih boja.
3.
Podesite boju u svom dokumentu tako da se poklapa sa izborom palete štampanih boja.
HP Color Laserjet CP2020 Poklapanje boja pomoću palete boja Microsoft Office Basic Colors (osnovne boje sistema Microsoft Office)