Poklapanje boja pomoću opcije Prikaz prilagođenih boja

Poklapanje boja pomoću opcije Prikaz prilagođenih boja


Možete da koristite aplikaciju HP ToolboxFX da biste odštampali paletu prilagođenih boja. U odeljku Toolbox alatke za štampanje u boji, izaberite Prikaz prilagođenih boja. Dođite do željene stranice u boji i odštampajte trenutnu stranicu. U meniju za prilagođene boje softvera u dokumentu upišite vrednosti za crvenu, zelenu i plavu boju da biste ih promenili tako da odgovaraju bojama na paleti.

HP Color Laserjet CP2020 Poklapanje boja pomoću opcije Prikaz prilagođenih boja