Poklapanje boja pomoću alatke HP Basic Color Match

Poklapanje boja pomoću alatke HP Basic Color Match


Alatka HP Basic Color Match omogućava da podesite spot boju u svom odštampanom materijalu. Na primer, možete da omogućite poklapanje boja logotipa vaše kompanije sa onim na odštampanom materijalu. Možete da sačuvate i koristite nove šeme boja za određene dokumente ili za sve štampane dokumente, odnosno da kreirate više šema boja koje kasnije možete da izaberete.

Ova softverska alatka je dostupna svim korisnicima ovog proizvoda. Pre korišćenja ove alatke morate prvo da je preuzmete sa Interneta koristeći HP ToolboxFX ili CD sa softverom koji ste dobili uz proizvod.

Koristite sledeću proceduru za preuzimanje alatke HP Basic Color Match pomoću CD-a sa softverom.

1.
Stavite CD u CD-ROM disk jedinicu. CD se automatski pokreće.
2.
Izaberite opciju Install more software (Instaliraj još softvera).
3.
Izaberite stavku HP Basic Color Match. Alatka se sama preuzima i instalira. Biće kreirana i ikona na radnoj površini.

Koristite sledeću proceduru za preuzimanje alatke HP Basic Color Match koristeći HP ToolboxFX.

1.
Otvorite HP ToolboxFX.
2.
Izaberite fasciklu Pomoć.
3.
U odeljku Alatke za štampanje u boji, izaberite Osnovno poklapanje boja. Alatka se sama preuzima i instalira. Biće kreirana i ikona na radnoj površini.

Nakon preuzimanja i instaliranja alatke HP Basic Color Match ona može da se pokrene pomoću ikone na radnoj površini ili iz HP ToolboxFX (kliknite na fasciklu Pomoć, a zatim izaberite Alatke za štampanje u boji, pa Osnovno poklapanje boja). Alatka vas vodi kroz izbor boja. Sve izabrane podudarne boje su sačuvane kao teme boja tako da može naknadno da im se pristupi.

HP Color Laserjet CP2020 Poklapanje boja pomoću alatke HP Basic Color Match