Poklapanje boja

Poklapanje boja


Za većinu korisnika, najbolji način za poklapanje boja je korišćenje sRGB boja.

Proces poklapanja izlazne boje štampača sa ekranom računara je složen jer štampači i monitori za računare boju proizvode na različit način. Monitori boje prikazuju pomoću svetlosnih piksela koji koriste RGB (crvena, plava, zelena) proces za boje, a štampači boje štampaju pomoću CMYK (cijan, magenta, žuta i crna) procesa.

Nekoliko činilaca može da utiče na mogućnost poklapanja štampanih boja i onih na monitoru:


Medij za štampanje

Pigmenti štampača (na primer, mastila ili toneri)

Štampanje (na primer, inkjet, presa ili laserska tehnologija)

Osvetljenje

Individualno opažanje boja

Softver

Upravljački program štampača

Operativni sistem računara

Monitori

Video kartice i upravljački programi

Radno okruženje (na primer, vlaga)

Imajte na umu ove činioce kada se boje sa ekrana ne poklope savršeno sa odštampanim bojama.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Poklapanje boja