Prednost pri nastavitvah tiskanja za OS Macintosh

Prednost pri nastavitvah tiskanja za OS Macintosh


Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir izvajanja spremembe:

HP Color Laserjet CP2020 note Prednost pri nastavitvah tiskanja za OS Macintosh OPOMBA:

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v različnih programih.


Pogovorno okno Page Setup (Nastavitev strani): Če želite odpreti to pogovorno okno, kliknite Page Setup (Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki ga uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve lahko preglasijo drugje spremenjene nastavitve.

Pogovorno okno tiskanja: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite Print (Tiskaj), Print Setup (Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) programa, ki ga uporabljate. Nastavitve v pogovornem oknu Print (Tiskanje) nimajo prednosti pred spremembam v pogovornem oknu Page Setup (Nastavitev strani).

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določijo nastavitve, ki so uporabljene pri vseh tiskalniških poslih, razen če spremenite nastavitve v pogovornih oknih Page Setup (Nastavitev strani), Print (Tiskanje) ali Printer Properties (Lastnosti tiskalnika).

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Nastavitve v nadzorni plošči tiskalnika imajo nimajo prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.
HP Color Laserjet CP2020 Prednost pri nastavitvah tiskanja za OS Macintosh