Odpravljanje težav v Mac OS X

Odpravljanje težav v Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Odpravljanje težav v Mac OS X OPOMBA:

Če napravo nameščate prek povezave USB, ne povežite USB-kabla z napravo in računalnikom, preden namestite programsko opremo. Če priključite USB-kabel, bo Mac OS X samodejno namestil napravo, vendar bo namestitev napačna. Potem morate napravo odstraniti, izključiti USB-kabel, znova namestiti programsko opremo s CD-ROM-a naprave in znova priključiti USB-kabel, ko vas pozove programska oprema.

Gonilnik tiskalnika ni naveden v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vzrok
Rešitev
Programska oprema naprave morda ni nameščena ali pa je nameščena nepravilno.
Preverite, ali je datoteka PPD naprave v tej mapi na trdem disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<JEZIK>.LPROJ (KNJIŽNICA/TISKALNIKI/PPD-ji/VSEBINA/VIRI/<JEZIK>.lproj), kjer <jezik> predstavlja jezikovno kodo z dvema črkama za jezik, ki ga uporabljate. Po potrebi znova namestite programsko opremo. Navodila si oglejte v priročniku za začetek uporabe.
Datoteka PPD je poškodovana.
Izbrišite datoteko PPD iz naslednje mape na trdem disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<JEZIK>.LPROJ (KNJIŽNICA/TISKALNIKI/PPD-ji/VSEBINA/VIRI/<JEZIK>.lproj), kjer <jezik> predstavlja jezikovno kodo z dvema črkama za jezik, ki ga uporabljate. Znova namestite programsko opremo. Navodila si oglejte v priročniku za začetek uporabe.

Ime naprave, naslov IP ali ime tiskalnika Bonjour se ne prikažejo na seznamu tiskalnikov v možnosti Print & Fax Center (Center za tiskanje in faksiranje) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vzrok
Rešitev
Naprava morda ni pripravljena.
Preverite, ali so kabli pravilno priključeni, naprava vklopljena in da lučka za pripravljenost sveti. Če je naprava povezana prek zvezdišča USB ali Ethernet, jo priključite neposredno v računalnik ali uporabite druga vratca.
Morda ste izbrali napačno vrsto povezave.
Preverite, ali je glede na vrsto povezave izbrana možnost za USB, tiskanje prek IP ali Bonjour.
Uporabili ste napačno ime naprave, IP-naslov ali ime gostitelja Bonjour.
Natisnite konfiguracijsko stran (oglejte si Strani z informacijami). Preverite, ali se ime naprave, IP-naslov ali ime gostitelja Bonjour na konfiguracijski strani ujema z imenom naprave, IP-naslovom ali imenom gostitelja Bonjour v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vmesniški kabel je morda poškodovan ali v slabem stanju.
Vmesniški kabel zamenjajte s kakovostnim kablom.

Gonilnik tiskalnika izbrane naprave ne nastavi samodejno v oknu Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vzrok
Rešitev
Naprava morda ni pripravljena.
Preverite, ali so kabli pravilno priključeni, naprava vklopljena in da lučka za pripravljenost sveti. Če je naprava povezana prek zvezdišča USB ali Ethernet, jo priključite neposredno v računalnik ali uporabite druga vratca.
Programska oprema naprave morda ni nameščena ali pa je nameščena nepravilno.
Preverite, ali je datoteka PPD naprave v tej mapi na trdem disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<JEZIK>.LPROJ (KNJIŽNICA/TISKALNIKI/PPD-ji/VSEBINA/VIRI/<JEZIK>.lproj), kjer <jezik> predstavlja jezikovno kodo z dvema črkama za jezik, ki ga uporabljate. Po potrebi znova namestite programsko opremo. Navodila si oglejte v priročniku za začetek uporabe.
Datoteka PPD je poškodovana.
Izbrišite datoteko PPD iz naslednje mape na trdem disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<JEZIK>.LPROJ (KNJIŽNICA/TISKALNIKI/PPD-ji/VSEBINA/VIRI/<JEZIK>.lproj), kjer <jezik> predstavlja jezikovno kodo z dvema črkama za jezik, ki ga uporabljate. Znova namestite programsko opremo. Navodila si oglejte v priročniku za začetek uporabe.
Vmesniški kabel je morda poškodovan ali v slabem stanju.
Vmesniški kabel zamenjajte s kakovostnim kablom.

Tiskalno opravilo ni bilo poslano želeni napravi.
Vzrok
Rešitev
Tiskalna vrsta je morda zaustavljena.
Ponovno zaženite tiskalno vrsto. Odprite Print Monitor (Nadzornik tiskanja) in izberite Start Jobs (Začetek opravil).
Uporabili ste napačno ime naprave, naslov IP ali ime tiskalnika Bonjour.
Natisnite konfiguracijsko stran (glejte Strani z informacijami). Preverite, ali se ime naprave, naslov IP ali ime tiskalnika Bonjour na konfiguracijski strani ujema z imenom naprave, naslovom IP ali imenom tiskalnika Bonjour v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).

Datoteka EPS se natisne z napačno pisavo.
Vzrok
Rešitev
Ta težava se pojavlja pri nekaterih programih.

V napravo poskusite pred tiskanjem prenesti pisave, ki jih vsebuje datoteka EPS.

Datoteko pošljite v obliki ASCII, namesto v dvojiškem kodiranju.

Ne morete tiskati z USB-kartice drugega proizvajalca.
Vzrok
Rešitev
Do te napake pride, če ni nameščena programska oprema za USB-tiskalnike.
Pri dodajanju USB-kartice drugega proizvajalca boste morda potrebovali programsko opremo Apple USB Adapter Card Support. Najnovejša različica te programske opreme je na voljo na spletni strani podjetja Apple.

Ko je naprava povezana s kablom USB, ni prikazana na seznamu v oknu Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika), potem ko izberete gonilnik.
Vzrok
Rešitev
Težavo povzroča programska ali strojna komponenta.
Odpravljanje težav s programsko opremo

Preverite, ali Macintosh podpira USB in ima ustrezno USB-programsko opremo podjetja Apple.

Preverite, ali je operacijski sistem Macintosh Mac OS X V10.28 ali novejši.
Odpravljanje težav s strojno opremo

Preverite, ali je naprava vklopljena.

Preverite, ali je USB-kabel pravilno priključen.

Preverite, ali uporabljate ustrezen USB-kabel visoke hitrosti.

Poskrbite, da se prek verige ne bo napajalo preveč USB-naprav. Z verige izključite vse naprave in kabel priključite neposredno na USB-vratca na gostiteljskem računalniku.

Preverite, ali sta na verigo zaporedno vezani več kot dve USB-zvezdišči, ki nista pod napetostjo. Z verige izključite vse naprave in priključite kabel neposredno na USB-vratca na gostiteljskem računalniku.
HP Color Laserjet CP2020 note Odpravljanje težav v Mac OS X OPOMBA:

Tipkovnica iMac je USB-zvezdišče, ki ni pod napetostjo.

HP Color Laserjet CP2020 Odpravljanje težav v Mac OS X