Meni Network config. (Omrežna konfiguracija)

Meni Network config. (Omrežna konfiguracija)


V tem meniju določite nastavitve za omrežno konfiguracijo.


Element menija
Element podmenija
Opis
TCP/IP config (Konfiguracija TCP/IP)
Automatic (Samodejno)
Manual (Ročno)
Izberite Automatic (Samodejno) za samodejno konfiguracijo vseh nastavitev TCP/IP.
Izberite Manual (Ročno) za ročno konfiguracijo IP-naslova, maske podmrežja in privzetega prehoda.
Privzeta nastavitev je Automatic (Samodejno).
Auto crossover (Samodejni prehod)
On (Vklopljeno)
Off (Izklopljeno)
Ta element uporabite, če napravo priključite neposredno na računalnik z ethernetnim kablom (to možnost boste morda morali nastaviti na On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno), odvisno od uporabljenega računalnika).
Privzeta nastavitev je On (Vklopljeno).
Network services (Omrežne storitve)
IPv4
IPv6
DHCPv6
S tem elementom skrbnik omrežja omeji omrežne storitve, ki so na voljo v napravi.
On (Vklopljeno)
Off (Izklopljeno)
Privzeta nastavitev za vse elemente je On (Vklopljeno).
Show IP address (Prikaz naslova IP)
No (Ne)
Yes (Da)
No (Ne): IP-naslov naprave se ne bo prikazal na zaslonu nadzorne plošče.
Yes (Da): Naslov IP naprave se bo prikazal na zaslonu nadzorne plošče, na katerem se bodo izmenjavale informacije o potrebščinah in naslov IP naprave. Naslov IP ne bo prikazan, če obstaja stanje napake.
Privzeta nastavitev je No (Ne).
Link speed (Hitrost povezave)
Automatic (Samodejno) (Samodejno) (privzeto)
10T Full (Polno)
10T Half (Polovično)
100TX Full (Polno)
100TX Half (Polovično)
Po potrebi hitrost povezave nastavi ročno.
Po nastavitvi hitrosti povezave, se naprava samodejno ponovno zažene.
Restore defaults (Obnovi privzeto)
 
Pritisnite OK, če želite obnoviti privzete vrednosti nastavitev za omrežno konfiguracijo.
HP Color Laserjet CP2020 Meni Network config. (Omrežna konfiguracija)