Za dodatne informacije

Za dodatne informacije


Za informacije o teh temah varovanja okolja:


Profil varovanja okolja za ta izdelek in mnoge povezane izdelke HP 

HP-jeva predanost okolju

HP-jev sistem upravljanja z okoljem

HP-jev program za vračanje in recikliranje izdelka ob prenehanju uporabe

Podatkovni listi o varnosti materialov

Obiščite www.hp.com/go/environment ali www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Color Laserjet CP2020 Za dodatne informacije