Potrošni material za tiskanje HP LaserJet

Potrošni material za tiskanje HP LaserJet


Tiskalne kartuše HP LaserJet, ki se jim je iztekla življenjska doba, enostavno in brezplačno vrnete v recikliranje programu HP Planet Partners (Partnerji planeta HP). Vsakemu paketu nove tiskalne kartuše in potrošnega materiala HP LaserJet so priložene informacije in navodila za program v več jezikih. Če vrnete več kartuš hkrati, in ne vsake posebej, manj onesnažite okolje.

HP je zavezan temu, da ponuja domiselne in izjemno kakovostne izdelke in storitve, ki so prijazni okolju, tako pri razvoju in proizvodnji kot pri distribuciji, uporabi in recikliranju. Če sodelujete v programu HP Planet Partners, tiskalne kasete HP LaserJet, ki jih vrnete, ustrezno recikliramo ter iz njih pridobimo plastične in kovinske materiale za proizvodnjo novih izdelkov, zaradi česar na odlagališčih konča na milijone ton manj odpadkov. Ker bo ta tiskalna kaseta reciklirana in uporabljena kot surovina, vam je ne bomo vrnili. Zahvaljujemo se vam, da skrbite za okolje!

HP Color Laserjet CP2020 note Potrošni material za tiskanje HP LaserJet OPOMBA:

Nalepko za vračilo uporabljajte samo za vračilo izvirnih tiskalnih kaset HP LaserJet. Ne uporabljajte je za kasete za brizgalne tiskalnike HP, tiskalne kasete drugih proizvajalcev, znova napolnjene ali predelane tiskalne kasete ali vračilo okvarjenih izdelkov v okviru garancije. Več o recikliranju kaset za brizgalne tiskalnike HP najdete na http://www.hp.com/recycle.

HP Color Laserjet CP2020 Potrošni material za tiskanje HP LaserJet