Pošiljanje

Pošiljanje


Vsa vračila tiskalnih kaset HP LaserJet za recikliranje ob naslednji dostavi ali prevzemu izročite kurirski službi UPS ali oddajte v pooblaščenem zbirnem centru UPS. Za več informacij o krajevnem zbirnem centru UPS pokličite 1-800-PICKUPS ali obiščite http://www.ups.com. Če želite embalažo vrniti s poštno nalepko, jo izročite kurirju poštne službe ZDA ali jo oddajte na poštnem uradu poštne službe ZDA. Za več informacij ali za naročilo dodatnih nalepk ali škatel za vračilo obiščite http://www.hp.com/recycle ali pokličite 1-800-340-2445. Kurirska služba UPS za želeni prevzem zaračuna običajne stroške prevzema. Informacije se lahko spreminjajo brez obvestila.

HP Color Laserjet CP2020 Pošiljanje