Obrazec za izvedbo storitev

Obrazec za izvedbo storitev


KDO VRAČA OPREMO?
Datum:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Nadomestna kontaktna oseba:
Telefon:
Povratni naslov za pošiljanje:
 
 
Posebna navodila za pošiljanje:
KAJ POŠILJATE?
Ime modela:
Številka modela:
Serijska številka:
Priložite ustrezne izpise. NE prilagajte dodatkov (priročniki, čistilna sredstva itd.), ki niso potrebni za izvedbo popravila.
STE ODSTRANILI TISKALNE KARTUŠE?
Odstranite jih, preden odpošljete tiskalnik, razen če jih ne morete zaradi mehanskih težav.
[ ] Da
[ ] Ne, ne morem jih odstraniti.
KAJ JE TREBA NAREDITI? (Po potrebi priložite list.)
1. Opišite okoliščine napake. (Kakšna je napaka? Kaj ste počeli, ko se je napaka pojavila? Katero programsko opremo uporabljate? Se napaka ponavlja?)
 
2. Če se napaka ponavlja, koliko časa preteče do naslednje ponovitve?
3. Če je enota povezana z nekaterimi od teh naprav, napišite številko proizvajalca in modela.
Osebni računalnik:
Modem:
Omrežje:
4. Dodatni komentarji:
 
KAKO ŽELITE PLAČATI POPRAVILO?
[ ] V garanciji
Datum nakupa/prejema:
(Priložite potrdilo o nakupu ali dokument o prejemu z originalnim datumom prejema.)
[ ] Številka pogodbe o vzdrževanju:
[ ] Številka naročilnice:
Zahtevku za storitve, razen v primeru pogodbenih ali garancijskih storitev, je treba priložiti številko naročilnice in/ali podpis pooblaščene osebe. Ko naročilo ne presega najnižje cene storitev, velja cena najmanjšega naročila. Če si želite ogledati standardne cene popravil, se obrnite na HP-jev pooblaščeni servis.
Podpis pooblaščene osebe:
Telefon:
Naslov za izstavitev računa:
 
 
Posebna navodila za izstavitev računa:
HP Color Laserjet CP2020 Obrazec za izvedbo storitev