Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy zo softvérového programu

Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy zo softvérového programu


Na obrazovke sa na krátky čas môže zobraziť dialógové okno, ktoré vám poskytne možnosť zrušiť tlačovú úlohu.

Ak sa do produktu zaslalo viacero požiadaviek cez váš softvér, môžu čakať v tlačovom rade (napríklad v aplikácii Windows Print Manager). Pozrite si softvérovú dokumentáciu, kde nájdete špecifické pokyny o zrušení tlačovej požiadavky z počítača.

Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade (pamäť počítača) alebo v manipulačnom programe tlačiarne (Windows 2000, XP alebo Vista), odstráňte tlačovú úlohu tam.

Pri systéme Windows 2000, Windows XP alebo Windows Vista kliknite na Start (Štart) a potom kliknite na možnosť Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy); alebo kliknite na Start (Štart), kliknite na Control Panel (Ovládací panel) a potom kliknite na Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy). Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne, aby ste otvorili manipulačný program tlačiarne. Vyberte tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom stlačte možnosť Cancel (Zrušiť) alebo Delete (Odstrániť) pod ponukou Document (Dokument). Ak sa tlačová úloha nezruší, môže byť potrebné, aby sa počítač vypol a reštartoval.

HP Color Laserjet CP2020 Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy zo softvérového programu