Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy na ovládacom paneli produktu

Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy na ovládacom paneli produktu


Stlačte tlačidlo Cancel Job (Zrušiť úlohu) (X) na ovládacom paneli.

HP Color Laserjet CP2020 note Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy na ovládacom paneli produktu POZNÁMKA:

Ak sa tlačová úloha už z väčšej časti spracovala, možno nebudete mať možnosť, aby ste ju zrušili.

HP Color Laserjet CP2020 Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy na ovládacom paneli produktu