Získanie podpory a informácií o stave produktu

Získanie podpory a informácií o stave produktu


Aby ste vykonali nasledujúce úlohy, otvorte ovládač tlačiarne a kliknite na kartu Services (Služby).

Ako
Kroky na vykonanie
Získate informácie podpory pre produkt a objednáte spotrebný materiál on-line
V rozbaľovacom okne Internet Services (Internetové služby) vyberte možnosť podpory a potom kliknite na položku Go! (Ísť!)
Skontrolujte stav produktu, a to vrátane úrovní spotrebného materiálu
Kliknite na ikonu Device and Supplies Status (Stav zariadenia a spotrebného materiálu). Otvorí sa strana Device Status (Stav zariadenia) vstavaného webového servera HP.
HP Color Laserjet CP2020 Získanie podpory a informácií o stave produktu