Používanie klávesových skratiek pre tlač

Používanie klávesových skratiek pre tlač


Aby ste vykonali nasledujúce úlohy, otvorte ovládač tlačiarne a kliknite na kartu Printing Shortcuts (Klávesové skratky pre tlač).

HP Color Laserjet CP2020 note Používanie klávesových skratiek pre tlač POZNÁMKA:

V predchádzajúcich ovládačoch pre tlačiarne značky HP sa táto funkcia volala Quick Sets (Rýchle nastavenia).

Ako
Kroky na vykonanie
Používať klávesovú skratku pre tlač
Vyberte jednu z klávesových skratiek a potom kliknite na tlačidlo OK, aby ste vytlačili úlohu s preddefinovanými nastaveniami.
Vytvoríte vlastnú klávesovú skratku pre tlač
a) Vyberte existujúcu klávesovú skratku ako základ. b) Pre novú klávesovú skratku vyberte možnosti tlače. c) Kliknite na položku Save As (Uložiť ako), napíšte názov klávesovej skratky pre tlač a kliknite na tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 Používanie klávesových skratiek pre tlač