Otvorenie ovládača tlačiarne

Otvorenie ovládača tlačiarne


Ako
Kroky na vykonanie
Otvoríte ovládač tlačiarne
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť). Vyberte tlačiareň a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Preferencie).
Získate pomoc pre ktorúkoľvek možnosť tlače
Kliknite na symbol ? v pravom hornom rohu ovládača tlačiarne a potom kliknite na ktorúkoľvek položku v ovládači tlačiarne. Zobrazí sa rozbaľovacia správa, ktorá poskytuje informácie o položke. Prípadne kliknite na položku Help (Pomocník), aby ste otvorili on-line Pomocníka.
HP Color Laserjet CP2020 Otvorenie ovládača tlačiarne