Nastavenie rozšírených možností tlače

Nastavenie rozšírených možností tlače


Aby ste vykonali nasledujúce úlohy, otvorte ovládač tlačiarne a kliknite na kartu Advanced (Rozšírené).

Ako
Kroky na vykonanie
Výber rozšírených možnosti tlače
V ktorejkoľvek z častí kliknite na aktuálne nastavenie, aby ste aktivovali rozbaľovací zoznam a mohli zmeniť nastavenie.
Zmena počtu tlačených kópií
HP Color Laserjet CP2020 note Nastavenie rozšírených možností tlače POZNÁMKA:

Ak vami používaný softvérový program neposkytuje spôsob tlače určitého počtu kópií, počet kópií môžete zmeniť v ovládači.

Zmena tohto nastavenia má vplyv na počet kópií pre všetky tlačové úlohy. Po vytlačení vašej úlohy obnovte toto nastavenie na originálnu hodnotu.

Otvorte časť Paper/Output (Papier/výstup) a potom zadajte počet kópií na tlač. Ak vyberiete 2 alebo viac kópií, môžete vybrať možnosť usporiadania strán.
Tlač farebného textu ako čiernobieleho a nie ako odtieňov sivej
a) Otvorte časť Document Options (Možnosti dokumentu) a potom otvorte časť Printer Features (Vlastnosti tlačiarne). b) V rozbaľovacom zozname Print All Text as Black (Vytlačiť všetok text čiernobielo) vyberte položku Enabled (Zapnuté).
Hlavičkový alebo predtlačený papier vložte rovnakým spôsobom pre každú úlohu, bez ohľadu na to, či tlačíte na jednu alebo obidve strany stránky
a) Otvorte časť Document Options (Možnosti dokumentu) a potom otvorte časť Printer Features (Vlastnosti tlačiarne). b) V rozbaľovacom zozname Alternative Letterhead Mode (Režim alternatívneho hlavičkového papiera) vyberte možnosť On (Zapnúť). c) Do produktu vložte papier rovnakým spôsobom ako pri tlači na obidve strany.
Zmena poradia, v ktorom sa tlačia strany
a) Otvorte časť Document Options (Možnosti dokumentu) a potom otvorte časť Layout Options (Možnosti usporiadania). b) V rozbaľovacom zozname Page Order (Poradie strán) vyberte možnosť Front to Back (Odpredu dozadu), aby ste strany vytlačili v rovnakom poradí ako sú v dokumente, prípadne vyberte možnosť Back to Front (Odzadu dopredu), aby ste strany vytlačili v opačnom poradí.
HP Color Laserjet CP2020 Nastavenie rozšírených možností tlače