Nastavenie možností dokončovania dokumentu

Nastavenie možností dokončovania dokumentu


Aby ste vykonali nasledujúce úlohy, otvorte ovládač tlačiarne a kliknite na kartu Finishing (Dokončovanie).

Ako
Kroky na vykonanie
Tlačiť na obidve strany (Duplex)
Kliknite na položku Print on both sides (Tlač na obidve strany). Ak spojíte dokument pozdĺž horného okraja, kliknite na položku Flip pages up (Preklápať strany nahor).
Tlačiť brožúrku
a) Kliknite na položku Print on both sides (Tlač na obidve strany). b) V rozbaľovacom zozname Booklet layout (Usporiadanie brožúrky) kliknite na položku Left binding (Väzba vľavo) alebo Right binding (Väzba vpravo). Možnosť Pages per sheet (Strán na hárok) sa automaticky zmení na možnosť 2 pages per sheet (2 strany na hárok).
Tlačiť viacero strán na jeden hárok
a) Z rozbaľovacieho zoznamu Pages per sheet (Strán na hárku) vyberte počet strán na hárok. b) Vyberte správne možnosti pre položky Print page borders (Tlač okrajov strany), Page order (Poradie strán) a Orientation (Orientácia).
Vybrať orientáciu strany
a) V oblasti Orientation (Orientácia) kliknite na položku Portrait (Na výšku) alebo Landscape (Na šírku). b) Aby ste vytlačili zobrazenie na strane otočene, kliknite na položku Rotate by 180 degrees (Otočiť o 180 stupňov).
HP Color Laserjet CP2020 Nastavenie možností dokončovania dokumentu