Nastavenie efektov dokumentu

Nastavenie efektov dokumentu


Aby ste vykonali nasledujúce úlohy, otvorte ovládač tlačiarne a kliknite na kartu Effects (Efekty).

Ako
Kroky na vykonanie
Prispôsobiť strany, aby sedeli na zvolenú veľkosť papiera
Kliknite na položku Print document on (Tlač dokumentu na) a potom vyberte veľkosť z rozbaľovacieho zoznamu.
Prispôsobte stranu, aby predstavovala percento aktuálnej veľkosti
Kliknite na položku % of actual size (% aktuálnej veľkosti) a potom napíšte percento alebo nastavte posuvný prvok.
Tlačiť vodotlač
a) Vyberte vodotlač z rozbaľovacieho zoznamu Watermarks (Vodotlač). b) Aby ste vytlačili vodotlač len na prvej strane, kliknite na položku First page only (Len prvá strana). V opačnom prípade sa vodotlač vytlačí na každej strane.
Pridať alebo upraviť vodotlače
HP Color Laserjet CP2020 note Nastavenie efektov dokumentu POZNÁMKA:

Ovládač tlačiarne sa musí uložiť v počítači, aby táto funkcia fungovala.

a) V oblasti Watermarks (Vodotlač) kliknite na položku Edit (Upraviť). Otvorí sa dialógové okno Watermark Details (Podrobnosti vodotlače). b) Určte nastavenia vodotlače a potom kliknite na položku OK.
HP Color Laserjet CP2020 Nastavenie efektov dokumentu